Dostupne digitalne zbirke
1. DAR: Digitalni akademski repozitorij
# 227ldate_infoweb_linkoai_linkldate_info
Datum povlačenja:14.06.2013 [pregled]
Broj zapisa:227
Vlasnik:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
URL repozitorija:http://dar.nsk.hr/
Set:Digitalni akademski repozitorij
Opis seta:Digitalni akademski repozitorij (DAR) donosi izbor digitaliziranih starih doktorskih disertacija (1880.-1952.) i bibliografske zapise disertacija Sveučilišta u Zagrebu te dostupne biografske podatke autora i autorica disertacija. Repozitorij pohranjuje i suvremene doktorske disertacije i znanstvene magistarske radove.
2. HAW: Hrvatski arhiv weba
# 2740ldate_infoweb_linkoai_linkldate_info
Datum povlačenja:31.03.2012 [pregled]
Broj zapisa:2740
Vlasnik:Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
URL repozitorija:http://haw.nsk.hr/
Set:Hrvatski arhiv weba
Opis seta:Hrvatski arhiv weba Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu zbirka je odabranih sadržaja preuzetih s interneta i pohranjenih na računalnom poslužitelju Knjižnice. Namijenjen je preuzimanju i trajnom čuvanju publikacija s interneta kao dijela hrvatske kulturne baštine. Arhivirani sadržaji mogu se pretraživati preko naslova, URL-a, ključnih riječi i predmetnih područja.